Saturday, February 24, 2007

Pemulihan Jawi

Pendahuluan

Program Pemulihan Jawi adalah satu usaha mengatasi masalah keciciran pembelajaran dan kemahiran murid dalam tulisan jawi. Ia diajar oleh guru yang dilatih khas di bawah program j-QAF. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mengikut modul jawi yang disediakan oleh JAPIM. Kelas pemulihan ini dijalankan serentak dengan jadual waktu matapelajaran jawi di sekolah.


Matlamat

Matlamat matapelajaran pemulihan jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid lain di kelas jawi biasa.


Objektif


Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat :-

- Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal
- Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi bersambung
- Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka
- Mengenal, membaca dan menulis suku kata tertutup
- Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat
- Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman
- Mengenal, membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek
- Mengenal dan menggunakan tanda baca
- Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan
- Mengenal dan meniru seni khat

No comments: